Syndicate

Syndicate content

ส่งของ/พัสดุทางรถไฟ 101

15 Apr 2010
Posted by ninelouis

มาอีกแล้วกับ series "how-to"
ออกตัวก่อนว่านี่เป็น "ครั้งแรก" ที่ไปส่งของทางรถไฟที่หัวลำโพง

 • ห่อของให้เรียบร้อยก่อนนำไปส่ง (เข้าใจว่าไม่มีบริการห่อ เหมือนที่ไปรษณีย์ มองหาก็ไม่เจอ)
 • ที่สถานีรถไฟหัวลำโพง จุดรับส่งพัสดุอยู่ชานชาลาที่ 12 เดินเข้าไปเกือบสุดทาง
 • ขั้นแรก เขียนใบนำส่ง ระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร ผู้ส่ง และผู้รับ สถานีรถไฟที่จะให้ส่งไป รวมถึงระบุประเภทของของที่จะส่ง และน้ำหนักของ (ชั่งกันตรงนี้หละ)
 • ขั้นที่สอง นำใบนำส่งไปชำระ "ค่าระวางชำระสถานีส่ง" และ "ค่าธรรมเนียม"
 • ขั้นที่สาม นำใบเสร็จและใบปะหน้า(มีรหัสพัสดุ)มาให้เจ้าหน้าที่ เค้าจะปะติดกับพัสดุเรา แล้วก็จะต้องจ่าย "ค่าขน" ตรงนี้อีกรอบ
 • ขั้นที่สี่ แจ้งผู้รับว่าของจะถึงกี่โมง ที่สถานีที่ตกลงกัน และแจ้งเลขที่ใบส่งของ(ในใบเสร็จ)ไปด้วยจะตรวจสอบได้ง่ายขึ้น
 • ขั้นที่ห้า ผู้รับไปรับของที่สถานีพร้อมบัตรประชาชน และเลขที่ใบส่งของ (ถ้ามี)

เพิ่มเิติม
กรณีของผม ส่งของจากกรุงเทพไปเชียงใหม่

 • น้ำหนัก 1 กก.
 • ชนิดพัสดุเป็น "ของใช้"
 • "ค่าระวางชำระสถานีส่ง" = 60 บาท
 • "ค่าธรรมเนียม" = 30 บาท
 • "ค่าขน" = 25 บาท
 • รวม = 115 บาท
Tags:

Google+ Profile

Google


Adroll pixel